Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Quản lý và ứng dụng bộ lọc nâng cao

Tại menu phiếu ghi, liên hệ và doanh nghiệp, StringeeX đã thiết kế bộ lọc tìm kiếm ở phần bên trái giao diện giúp người dùng thao tác tìm kiếm và lọc nhanh theo một số trường thông tin. Tuy nhiên, để lọc theo tất cả các trường của phiếu ghi/ liên hệ/ doanh nghiệp (bao gồm cả trường tạo thêm), người dùng cần thao tác tại menu Bộ lọc nâng cao.

2.1. Vai trò admin

2.2. Vai trò supervisor

2.3. Vai trò agent

3. Một số ứng dụng của bộ lọc

Doanh nghiệp có bộ phận bán hàng qua điện thoại cần theo dõi kết quả xử lý liên hệ theo trạng thái lead (chưa xử lý, không liên lạc được, chưa liên hệ được, đang tư vấn, quan tâm, đã mua hàng), đây là thước đo hiệu quả công việc và đánh giá KPI nhân viên telesales. Để thực hiện theo dõi, doanh nghiệp thực hiện các thao tác sau: Với phương thức theo dõi này, quản lý có thể ứng dụng Bộ lọc nâng cao như sau: Sau khi bộ lọc được tạo, mỗi khi người dùng truy cập vào bộ lọc này, người dùng xem được các liên hệ đáp ứng điều kiện lọc ở thời điểm đó mà không cần thao tác tạo điều kiện lọc.