Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Lưu ý khi upload liên hệ bằng file excel

Người dùng upload liên hệ từ file excel bằng cách thao tác từ menu Liên hệ như sau: Sau khi quá trình upload hoàn tất, một pop-up thông báo các liên hệ trùng xuất hiện, đồng thời kết quả upload được tự động gửi email tới người dùng: