Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Làm thế nào để xóa nhanh hàng loạt liên hệ?

Để xóa nhanh và hàng loạt nhiều liên hệ, doanh nghiệp truy cập menu Liên hệ và thao tác theo các bước sau:
  • Bước 5: hệ thống hiển thị pop-up để người dùng xác nhận thông tin trước khi xóa. Người dùng click Xác nhận xóa liên hệ nếu các thông tin đã chính xác. Riêng tài khoản admin có thêm nút lựa chọn Bắt buộc xóa (xóa liên hệ và phiếu ghi của liên hệ), admin click lựa chọn này để xóa các liên hệ trong danh sách đã chọn, kể cả liên hệ có phiếu ghi chưa ở trạng thái Đóng. Nếu admin không click lựa chọn này, hệ thống sẽ không cho phép xóa các liên hệ còn phiếu ghi chưa ở trạng thái Đóng.