Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Thay đoạn nhạc chờ mặc định trên hàng đợi như thế nào?

StringeeX thiết lập một đoạn nhạc chờ mặc định trên hàng đợi có nội dung như sau “Cuộc gọi của bạn đang chuyển đến tư vấn viên, xin vui lòng chờ trong giây lát”. Khi khách hàng gọi vào tổng đài, đã tới hàng đợi và đang chờ gặp agent, khách hàng được nghe lặp lại nội dung này tới khi agent nghe máy hoặc cuộc gọi bị ngắt do hết thời gian chờ tối đa trong hàng đợi. StringeeX hỗ trợ doanh nghiệp thay thế nhạc chờ hàng đợi linh hoạt theo nhu cầu của mình bằng cách thực hiện các thao tác sau: Lưu ý: File nhạc chờ này được phát lặp lại tới khi agent nghe máy hoặc cuộc gọi bị ngắt. Doanh nghiệp cần thiết lập thời gian chờ trong hàng đợi phù hợp với nội dung và độ dài file nhạc chờ. Ví dụ: