Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Cho phép tai nghe/ micro truy cập vào phần mềm trên trình duyệt

1. Mô tả vấn đề:

Khách hàng gọi vào agent đã nhấn trả lời nhưng khách hàng chỉ nghe tiếng nhạc chờ; hoặc agent gọi ra thì hệ thống báo “Vui lòng kiểm tra và cấp quyền truy cập mic, tai nghe trên thiết bị” như hình vẽ dưới đây:

2. Nguyên nhân:

Do agent chưa cấp quyền truy cập micro, tai nghe trên trình duyệt như hình vẽ dưới đây (đối với trình duyệt chrome):

3. Hướng xử lý:

Người dùng bật chế độ cho phép trình duyệt hỏi quyền truy cập micro vào các website, sau đó chọn Allow (Cho phép) nếu trình duyệt yêu cầu quyền truy cập micro cho portal của bạn.

3.1. Với trình duyệt Chrome:

3.2. Với trình duyệt Firefox:

3.3. Với trình duyệt Cốc Cốc:

3.3. Với trình duyệt Opera:

3.4. Với trình duyệt Safari: