Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Báo cáo trạng thái agent

Báo cáo trạng thái agent thống kê thời lượng ở từng trạng thái của agent, giúp quản lý bao quát nhanh tình hình tuân thủ thời gian làm việc và sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi của agent.

(1) Chọn agent: người dùng có thể chọn một agent cần xem báo cáo.
(2) Nhóm: người dùng chọn một hoặc nhiều nhóm cần xem báo cáo.
(3) Thời gian: người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo.

(4) Tên agent: tên agent tương ứng.
(5) Online: tổng thời lượng agent ở trạng thái online.
(6) Sẵn sàng: tổng thời lượng agent ở trạng thái sẵn sàng.
(7) Nghỉ trưa: tổng thời lượng agent ở trạng thái nghỉ trưa.
(8) Nghỉ ngắn: tổng thời lượng agent ở trạng thái nghỉ ngắn.
(9) Không sẵn sàng: tổng thời lượng agent ở trạng thái không sẵn sàng.
(10) Lần online đầu tiên: lần chuyển trạng thái online đầu tiên trong khoảng thời gian báo cáo.
(11) Lần đầu sẵn sàng: lần chuyển trạng thái sẵn sàng đầu tiên trong khoảng thời gian báo cáo.
(12) Lần đăng xuất cuối: lần đăng xuất cuối trong khoảng thời gian báo cáo.
(13) Ví dụ lịch sử thay đổi trạng thái của agent Nhung Le trong ngày 08/04/2020 như hình sau, hệ thống ghi nhận các mốc thời gian: