Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Báo cáo hoạt động của agent

Báo cáo hoạt động của agent thống kê trực quan số lượng phiếu ghi được giao cho Agent, có phân chia phiếu ghi theo trạng thái xử lý, qua đó phản ánh khối lượng công việc và hiệu suất xử lý công việc của agent. Các phiếu ghi có thể được tạo tự động hoặc thủ công, do agent tạo hoặc agent được giao bởi người khác.

Báo cáo được trình bày dạng biểu đồ, phản ánh số lượng phiếu ghi được giao cho các agent trong khoảng thời gian tương ứng, các trạng thái khác nhau của phiếu ghi được phân biệt theo màu sắc:

Các nhóm phiếu ghi theo trạng thái được sắp xếp lần lượt từ trái qua phải Mới -> Đang xử lý -> Đang chờ -> Đóng giúp quản lý tiện theo dõi và so sánh.
Người dùng có thể di chuột vào từng cột để xem số lượng phiếu ghi chi tiết của agent theo trạng thái xử lý, ví dụ ở hình trên agent Hoàng Minh Châu có 181 phiếu ghi. Trong đó:

Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện và khung thời gian xem báo cáo bằng cách:

Lưu ý: báo cáo chỉ thống kê theo các agent có phiếu ghi phát sinh trong khoảng thời gian tương ứng.