Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Báo cáo lịch sử cuộc gọi

Báo cáo lịch sử cuộc gọi thống kê tất cả cuộc gọi phát sinh qua hệ thống tổng đài. Tại đây, mỗi cuộc gọi được phản ánh chi tiết theo nhiều trường thông tin khác nhau và đính kèm file ghi âm giúp doanh nghiệp kiểm tra thông tin cuộc gọi một cách nhanh chóng.
Giao diện báo cáo gồm 2 phần chính:

1. Các tiêu chí trên bộ lọc:

(1) Mã cuộc gọi.
(2) Trạng thái thoại.
(3) Số hotline.
(4) Hàng đợi: là hàng đợi tiếp nhận cuộc gọi.
(5) Thời gian: khoảng thời gian cuộc gọi bắt đầu.
(6) Loại cuộc gọi.
(7) Thời gian đàm thoại >=: thời gian đàm thoại tối thiểu (đơn vị tính: giây).
(8) Số khách hàng.
(9) Agent: agent được gán trên cuộc gọi (là người thực hiện cuộc gọi ra hoặc tiếp nhận cuộc gọi vào).
(10) Thời gian chờ >=: thời gian chờ tối thiểu (đơn vị tính: giây).
(11) Chiến dịch: lọc cuộc gọi theo chiến dịch gọi ra, doanh nghiệp có thể chọn 1 chiến dịch trong danh sách xổ xuống (để quản lý các chiến dịch gọi ra, admin vào Cài đặt -> Quản lý chiến dịch -> Chiến dịch gọi ra).
(12) Nhóm: bao gồm cuộc gọi vào được phân phối đến nhóm và các cuộc gọi ra từ agent thuộc nhóm này. Người dùng có thể chọn một nhiều nhóm để tìm kiếm.
(13) Lý do kết thúc: lý do kết thúc cuộc gọi.

2. Các trường thông tin của cuộc gọi

(14) Mã cuộc gọi: mã do StringeeX tạo ra để định danh cuộc gọi trên hệ thống, mỗi cuộc gọi có một mã cuộc gọi (call ID) riêng biệt.
(15) Loại cuộc gọi: bao gồm gọi vào (khách hàng gọi vào tổng đài), gọi ra (agent gọi ra cho khách hàng), gọi nội bộ (các agent gọi cho nhau qua tổng đài).
(16) Số khách hàng: số điện thoại của khách hàng.
(17) Tên liên hệ: tên liên hệ của khách hàng trên portal StringeeX.
(18) Doanh nghiệp: tên doanh nghiệp của liên hệ trên portal StringeeX.
(19) Số hotline: số hotline doanh nghiệp thực hiện gọi ra hoặc tiếp nhận cuộc gọi vào.
(20) Agent: tên agent được gán trên cuộc gọi, là người thực hiện cuộc gọi ra hoặc tiếp nhận cuộc gọi vào.
(21) Thời gian bắt đầu: thời gian bắt đầu cuộc gọi.
(22) Thời điểm kết thúc: thời gian kết thúc cuộc gọi.
(23) Thời gian chờ:

(24) Thời gian giữ máy: thời gian agent giữ máy (pause/ hold) trong cuộc gọi.
(25) Thời gian đàm thoại: tính từ thời điểm khách hàng và agent bắt đầu đàm thoại với nhau đến khi cuộc gọi kết thúc, bao gồm cả thời gian giữ máy (nếu có).
(26) ACW: thời gian xử lý sau cuộc gọi.
(27) Trạng thái thoại: gồm 3 trạng thái:

(28) Phiếu ghi: số serial phiếu ghi có chứa cuộc gọi.
(29) File ghi âm: file ghi âm tương ứng của cuộc gọi, agent có thể nghe hoặc tải file ghi âm từ đây.
(30) Lý do kết thúc cuộc gọi: các lý do chủ yếu dẫn đến kết thúc cuộc gọi bao gồm:

(31) Kết thúc bởi: cuộc gọi được kết thúc bởi lý do bên ngoài (external) hay bên trong (internal).
(32) Đổ đến agent: cuộc gọi có được đổ đến agent hay không.

3. Tùy chọn các trường xem báo cáo và xuất báo cáo ra file Excel

Stringee X cho phép người dùng tùy chọn thêm/ bớt một số trường khỏi giao diện xem báo cáo bằng cách click mũi tên trỏ xuống và chọn/ bỏ chọn các trường thông tin. Đồng thời, người dùng có thể xuất kết quả tìm kiếm hiện tại ra file excel bằng cách click Xuất dữ liệu, file báo cáo dạng excel được đồng thời download về trình duyệt hiện tại và gửi qua email.
Ở hình trên là giao diện xem báo cáo gồm đầy đủ tất cả các trường thông tin của cuộc gọi.