Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Quản lý kịch bản chiến dịch

Kịch bản của chiến dịch là một bộ gồm nhiều câu hỏi/ nội dung khác nhau. Với mỗi cuộc gọi trong quá trình thực hiện chiến dịch, hệ thống sẽ hiển thị kịch bản chiến dịch để agent vừa đàm thoại với khách hàng vừa ghi chú các thông tin cần thiết theo kịch bản này. Hình ảnh dưới đây là một ví dụ của kịch bản chiến dịch:

1. Quản lý danh sách kịch bản

Doanh nghiệp quản lý các danh sách kịch bản chiến dịch và thực hiện các thao tác thêm/ sửa/ xóa kịch bản bằng cách thao tác chọn Cài đặt -> Quản lý chiến dịch -> Danh sách kịch bản tại giao diện tài khoản Admin: