Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Giới thiệu chung

1. Lợi ích và ứng dụng

Hệ thống quay số tự động (Auto Dialer) là tính năng cho phép doanh nghiệp tạo các chiến dịch gọi ra và tự động quay số điện thoại khách hàng, áp dụng cho nhu cầu gọi điện đến tệp khách hàng lớn như chiến dịch telesales theo chương trình khuyến mại, chiến dịch tele-marketing, chiến dịch chăm sóc khách hàng… Lợi ích của Auto Dialer:

2. Các kiểu quay số

Có 4 kiểu quay số: manual, preview, progressive, predictive.

3. Tạo và chạy chiến dịch

Để tạo và chạy chiến dịch Auto Dialer, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

4. Hỗ trợ agent hẹn gọi lại và thiết lập thời gian không gọi lại khách hàng

StringeeX hỗ trợ agent thực hiện các thao tác hẹn gọi lại và không gọi lại khách hàng, ứng dụng một số trường hợp sau:

4.1. Thiết lập hẹn gọi lại

Ở giao diện thực hiện chiến dịch, agent thiết lập hẹn gọi lại bằng cách click nút Hẹn gọi lại và chọn thời gian phù hợp: Đến thời gian hẹn gọi lại, hệ thống sẽ đổ khách hàng về cho agent và thực hiện quay số. Riêng với kiểu quay số Manual, đến thời gian hẹn gọi lại, hệ thống sẽ đẩy lại khách hàng đó cho agent sau khi agent click nhận khách hàng.

4.2. Không gọi lại khách hàng

Ở giao diện thực hiện chiến dịch, agent thiết lập không gọi lại khách hàng bằng cách click biểu tượng không gọi lại: Sau khi agent thao tác không gọi lại, thời điểm đánh dấu không gọi lại sẽ được hiển thị tại giao diện quản lý chiến dịch (tab Danh sách khách hàng). Nếu sau khoảng thời gian không gọi lại (tính từ thời điểm agent đánh dấu không gọi lại) mà chiến dịch vẫn đang chạy thì hệ thống tiếp tục đổ khách hàng về cho agent như bình thường. Lưu ý: khoảng thời gian không gọi lại được admin cấu hình tại bước Tạo chiến dịch.