Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Tính năng cho khách hàng đánh giá chất lượng cuộc gọi

1. Giới thiệu chung

StringeeX cho phép doanh nghiệp cài đặt để khách hàng gọi vào tổng đài có thể đánh giá chất lượng cuộc gọi sau khi kết thúc đàm thoại với tổng đài viên, đồng thời thống kê kết quả đánh giá nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ và đo lường hiệu quả công việc của tổng đài viên. Doanh nghiệp thiết lập một cây IVR phục vụ mục đích đánh giá chất lượng cuộc gọi. Sau đó với mỗi cuộc gọi vào, agent và khách hàng thực hiện như sau: Lưu ý:

2. Thiết lập IVR đánh giá chất lượng cuộc gọi

Việc đánh giá cuộc gọi được thực hiện qua cây IVR, doanh nghiệp có thể thiết lập IVR gồm nhiều tầng và nhánh khác nhau theo nhu cầu của mình. Dưới đây là một số ví dụ sơ đồ IVR đánh giá chất lượng cuộc gọi: