Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Giới thiệu chung và thực hiện cuộc gọi

1. Giới thiệu chung:

StringeeX cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi thoại (gọi ra, nhận cuộc gọi vào) ngay trên giao diện phần mềm. Các nhóm tính năng bao gồm:

2. Gọi và nhận cuộc gọi:

2.1 Gọi ra:

Trên cửa sổ Stringee web phone, agent gõ số điện thoại cần gọi -> click biểu tượng gọi hoặc ấn Enter để thực hiện cuộc gọi ra. Agent có thể thao tác và theo dõi các thông số sau:

2.2 Nhận cuộc gọi vào:

Khi khách hàng gọi đến qua GSM (gọi từ điện thoại thông thường), trên màn hình của agent hiển thị cửa sổ Stringee web phone cho phép agent nghe hoặc từ chối cuộc gọi.

Trên cửa sổ Stringee web phone: