Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Làm thế nào để xóa người dùng khỏi portal?

Khi nhân sự nghỉ việc/ điều chuyển công tác và không cần sử dụng tổng đài hiện tại, doanh nghiệp cần thao tác xóa người dùng này khỏi portal bằng cách thao tác từ tài khoản admin như sau: Việc xóa một người dùng khỏi hệ thống không làm mất lịch sử cuộc gọi, liên hệ và phiếu ghi đang gán với người dùng này. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý sau khi người dùng A bị xóa trên hệ thống: Ghi chú: