Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Tôi muốn chỉnh lại phân quyền hiển thị phiếu ghi, liên hệ và lịch sử cuộc gọi cho agent

StringeeX cho phép admin chủ động điều chỉnh phân quyền hiển thị phiếu ghi, liên hệ và lịch sử cuộc gọi cho người dùng vai trò agent. Tùy theo nhu cầu và nghiệp vụ của doanh nghiệp, admin có thể xem xét lựa chọn kiểu phân quyền phù hợp nhất. Để xem phân quyền hiện tại và thực hiện chỉnh sửa, admin truy cập vào menu Cài đặt -> Cấu hình khác -> Phân quyền hiển thị.