Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Quản lý Facebook Fanpage

Giới thiệu chung và tích hợp

1. Giới thiệu chung: Tính năng quản lý Facebook Fanpage cho phép doanh nghiệp tích hợp fanpage và quản lý các tương tác với khách hàng qua fanpage ngay trên phần mềm StringeeX.

2. Tích hợp fanpage:

Bước 1: Để tích hợp một fanpage sẵn có vào phần mềm StringeeX, tại giao diện của tài khoản Admin: chọn menu Admin -> Tích hợp đa kênh -> Facebook -> Thêm trang:

Bước 2: Quản lý fanpage đã tích hợp: