Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Các tính năng hỗ trợ Facebook

1. Cho phép agent trả lời tin nhắn ngay trên giao diện phiếu ghi:

Trên phiếu ghi, agent nhập thông tin cần trả lời vào ô Phản hồi khách hàng -> chọn Trả lời tin nhắn. Tin nhắn trả lời được chuyển đến cửa sổ chat của khách hàng tương tự khi agent chat trên fanpage:

2. Cho phép agent trả lời comment của khách hàng ngay trên giao diện phiếu ghi:

Trên phiếu ghi, agent nhập thông tin cần trả lời vào ô Phản hồi khách hàng -> chọn Trả lời bình luận. Câu trả lời được phản hồi trên bài đăng khách hàng đã để lại bình luận.

3. Cho phép agent trả lời bài đăng của khách hàng ngay trên giao diện phiếu ghi:

Trên phiếu ghi, agent nhập thông tin cần trả lời vào ô Phản hồi khách hàng -> chọn Trả lời bình luận. Câu trả lời được phản hồi trên bài viết khách hàng đã đăng trên fanpage.

4. Hỗ trợ kiểm tra chính tả trong nội dung agent soạn thảo trước khi gửi khách hàng

Agent bật tính năng này bằng cách click vào biểu tượng chấm xanh ở góc dưới ô Phản hồi khách hàng:Các từ sai chính tả được gạch chân, số lỗi sai được hiển thị ngay trên màn hình: