Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Giới thiệu chung và cấu hình Email

1. Giới Thiệu Chung:

Tính năng email giúp doanh nghiệp nhận và quản lý tương tác email với khách hàng ngay trên phần mềm StringeeX với tính năng phân phối thông minh và nhiều tính năng hỗ trợ hữu ích khác.

2. Cấu hình Email:

Bước 1: Để cấu hình một email vào phần mềm StringeeX, tại giao diện của tài khoản Admin, từ menu Admin, chọn Cấu hình email, chọn Thêm địa chỉ email.


Cấu hình Email


Bước 2: Chọn loại email cần thêm vào:


Chọn loại email


Bước 3: Cài đặt các trường thông tin:


Cài đặt các trường thông tinTrường Tự động trả lời


Ví dụ: với cài đặt trên, khách hàng gửi mail đến hotrokhachhang@testportal-cxteam.stringeex.com sẽ nhận được email tự động như sau:


Ví dụGmail


Bước 4: Quản lý các email đã cấu hình: Tại màn hình Danh sách email nhận tin nhắn, doanh nghiệp có thể theo dõi nhanh thông tin các email đã cấu hình (trạng thái, tên người nhận, hàng đợi…) và thực hiện các thao tác:


Quản lý các email