Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Các tính năng hỗ trợ Email

 1. Tạo ticket khi nhận mail: Hệ thống tự động tạo ticket cho mỗi email đến và tự động giao cho agent theo quy luật phân phối đã cài đặt.
 2. Phân phối ticket cho agent theo các luật ưu tiên: gặp sales manager, gặp agent gần nhất, ưu tiên agent online:
  • Quy luật ưu tiên phân phối cho agent gần nhất, sales manager: cài đặt tại giao diện của tài khoản Admin, chọn Cấu hình tổng đài, Hàng đợi.


Phân phối ticket cho agent


 1. Cho phép agent phản hồi email khách hàng ngay trên giao diện phiếu ghi Agent phản hồi email cho khách hàng bằng cách chọn Phản hồi khách hàng -> soạn thảo nội dung -> chọn Gửi email.


Cho phép agent phản hồi email


 1. Gửi ảnh và file đính kèm, gửi CC/BCC:
  • Cho phép chèn ảnh vào thân email hoặc gửi dưới dạng file đính kèm.
  • Gửi và nhận file đính kèm (hỗ trợ cả file rich text), chọn file đính kèm bằng cách click vào biểu tượng đính kèm.
  • Gửi email CC và BCC.


Gửi email CC và BCC


 1. Tạo contact liên hệ:
  • Tự động tạo liên hệ nếu email khách hàng chưa tồn tại trong dữ liệu phần Liên hệ, tên khách hàng là tên hiển thị email tương ứng.
  • Cho phép agent chỉnh sửa liên hệ ngay trên giao diện phiếu ghi:
  • Agent click vào biểu tượng chỉnh sửa, cập nhật thông tin và chọn Cập nhật liên hệ:


Tạo contact liên hệTạo contact liên hệ


 1. Thanh công cụ soạn thảo:


Thanh công cụ soạn thảo