Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Giới thiệu chung và các tính năng hỗ trợ CRM

1. Giới thiệu chung:

StringeeX là phần mềm tổng đài chăm sóc và quản lý khách hàng. Do vậy, ngoài đầy đủ các tính năng của một hệ thống tổng đài chuyên nghiệp, StringeeX còn hỗ trợ quản lý tập trung thông tin khách hàng, quản lý các các tác vụ của agent liên quan đến khách hàng.
Thông tin liên quan đến khách hàng được lưu trữ và quản lý dưới các dạng:

StringeeX hỗ trợ nhiều tính năng quản lý khách hàng:

2. Các tính năng hỗ trợ:

2.1. Tạo và quản lý nhiều liên hệ (khách hàng cá nhân), nhiều doanh nghiệp, nhóm các liên hệ vào doanh nghiệp:

StringeeX quản lý dữ liệu doanh nghiệp và dữ liệu cá nhân tại hai trang khác nhau: dữ liệu doanh nghiệp tại menu Doanh nghiệp, dữ liệu cá nhân tại menu Liên hệ. StringeeX cho phép người dùng gán doanh nghiệp vào liên hệ để nhóm các liên hệ cá nhân cùng công ty.

2.1.1. Tạo và quản lý doanh nghiệp:

Tại menu trên, người dùng có thể:

2.1.2. Tạo và quản lý liên hệ:

Tại menu trên, người dùng có thể:

2.2. Hiển thị tên liên hệ, số điện thoại và toàn bộ ghi chú về khách hàng đó khi gọi ra/ nhận cuộc gọi từ khách hàng

Tại cửa sổ Stringee web phone, agent có thể click vào tên liên hệ để điều hướng về màn hình chi tiết liên hệ (cả chiều gọi ra và gọi vào) để tham khảo hoặc kiểm tra thông tin liên quan trong quá trình đàm thoại với khách hàng:

2.3. Quản lý phiếu ghi liên quan đến khách hàng, công ty:

StringeeX quản lý các vấn đề phát sinh theo phiếu ghi, mỗi phiếu ghi được gán với một liên hệ. Người dùng có thể theo dõi tập trung tất cả phiếu ghi của doanh nghiệp hoặc liên hệ tại giao diện chi tiết:

2.4. Tìm kiếm thông tin khách hàng theo nhiều tiêu chí:

Agent có thể tìm kiếm khách hàng linh hoạt theo nhiều trường thông tin khác nhau.

2.5. Import/Export dữ liệu khách hàng:

StringeeX hỗ trợ người dùng import/export dữ liệu khách hàng nhanh chóng qua file excel

2.6. Chặn số quấy rối (blacklist):

StringeeX cho phép chặn một hoặc nhiều số điện thoại gọi vào tổng đài với 2 hình thức chặn khác nhau:

Người dùng có thể quản lý các số bị chặn bằng cách thao tác tại giao diện tài khoản admin: chọn Cài đặt -> Cấu hình tổng đài -> Số bị chặn. Giao diện Số bị chặn sẽ được hiển thị:

Tại giao diện này, người dùng có thể:

2.7. Phân hạng khách hàng theo độ ưu tiên phục vụ trong hàng đợi:

Các khách hàng được lưu thông tin trong phần mềm StringeeX dưới dạng Liên hệ đều có thể được phân loại theo độ ưu tiên. Độ ưu tiên được agent đánh dấu cho mỗi Liên hệ riêng biệt, và được thể hiện bằng số sao (*) bên cạnh tên Liên hệ, có giá trị từ 1 sao đến 5 sao tương ứng độ ưu tiên từ thấp đến cao.
Liên hệ được tạo mới (kể cả hệ thống tự động tạo, hay Agent tạo thủ công) mặc định có độ ưu tiên là 1. Agent có thể thay đổi độ ưu tiên của liên hệ tại giao diện chi tiết liên hệ.

Khách hàng có độ ưu tiên cao hơn 1 sẽ được ưu tiên phục vụ trước trong trường hợp tất cả agent đều bận. Khách hàng có độ ưu tiên càng cao sẽ càng được xếp trước trong hàng đợi, bất kể thứ tự gọi điện đến là trước hay sau. Ví dụ:

Phân hạng khách hàng không chỉ có tác dụng sắp xếp độ ưu tiên của khách hàng trong hàng đợi, mà còn được dùng để điều hướng khách hàng ngay từ IVR bằng nút IVR check VIP. Với nút IVR này, khách hàng gọi đến được tự động kiểm tra có phải là VIP hay không trước khi chuyển đến các hành động tiếp theo (ví dụ điều hướng đến bộ phận chuyên môn phục vụ khách hàng ưu tiên, cho phép chạy một luồng chăm sóc khách hàng riêng biệt). Khách hàng VIP là khách hàng được xếp hạng 2 sao trở lên.