Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Giới thiệu chung và cấu hình

1. Giới thiệu chung

Tính năng Live Chat của StringeeX cho phép doanh nghiệp nhúng cửa sổ Chat vào website một cách nhanh chóng, giúp khách hàng chat trực tiếp với nhân viên (Agent) ngay trên website doanh nghiệp. Thao tác và giao diện chat phía khách hàng:

2. Cấu hình Live Chat