Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Các khái niệm cơ bản về tổng đài

Sơ đồ tổng đài mẫu tiếp nhận các cuộc gọi vào:

1. IVR:

IVR (Interactive Voice Response) là hệ thống trả lời tự động của tổng đài giúp hướng dẫn khách hàng gọi đến tự thao tác bấm phím để kết nối với cá nhân hoặc bộ phận cần gặp.
Với sơ đồ tổng đài mẫu ở trên, khách hàng gọi vào sẽ được đi qua các bước sau:

2. Hàng đợi (Queue):

3. Nhóm (Group):