Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Bảng điều khiển (dashboard)

Bảng điều khiển (dashboard) là giao diện phản ánh tổng quan hoạt động của tổng đài thông qua các dữ liệu thống kê trực quan giúp doanh nghiệp nhanh chóng có cái nhìn tổng quát về năng suất của các bộ phận, cá nhân. Trang dashboard là trang mặc định khi người dùng đăng nhập thành công StringeeX và truy cập vào portal. Giao diện dashboard của StringeeX được chia làm 4 phần chính: