Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Agent không nhận được cuộc gọi

1. Mô tả vấn đề

Có khách hàng gọi vào hotline doanh nghiệp nhưng agent không nhận được cuộc gọi.

2. Nguyên nhân

Có thể do một trong các nguyên nhân sau:

2.1. Agent chọn trạng thái gọi cấu hình tay là Không sẵn sàng, Nghỉ trưa, Nghỉ ngắn.
2.2. Agent đang trong một cuộc gọi khác hoặc trong thời gian xử lý sau cuộc gọi (lúc này trạng thái gọi hệ thống của agent là Xử lý sau cuộc gọi).
2.3. Do cấu hình tổng đài:

2.4. Hình thức đổ cuộc gọi tới agent là “Số điện thoại của Agent” nhưng số điện thoại agent trên hệ thống chưa đúng định dạng 84xx:

2.5. Cuộc gọi không đổ về mobile app trên hệ điều hành android nếu khách hàng sử dụng một số dòng máy như Xiaomi, Oppo.. và chưa bật tính năng Tự động chạy trên điện thoại (iOS mobile app không cần thiết lập mà ứng dụng mặc định tự động chạy).

Cách cài đặt tự động chạy tùy thuộc vào từng dòng máy, ví dụ với một số dòng máy Xiaomi, người sử dụng thao tác như sau: Cài đặt => Ứng dụng = > Quyền truy cập => Tự khởi chạy => Tìm và click vào ứng dụng StringeeX => Bật tính năng tự khởi chạy như hình dưới đây:

2.6. Hình thức đổ cuộc gọi tới agent là “IP Phone”: xem hướng dẫn cụ thể tại “Call bình thường trên App nhưng không nhận call/ call ra được trên IP phone”.