Kết quả tìm kiếm

Hủy tìm kiếm

Tích hợp nút gọi vào website (button call)

1. Giới thiệu chung

Chức năng tích hợp nút gọi điện thoại/ gọi video (button call) vào website giúp khách hàng truy cập vào website doanh nghiệp có thể gọi điện ngay và hoàn toàn miễn phí đến tổng đài doanh nghiệp chỉ với một click.

Tính năng này mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp.

Website doanh nghiệp sau khi được tích hợp button call sẽ có giao diện như sau:

Khi truy cập vào website trên, khách hàng chỉ cần click nút Gọi ngay để được kết nối ngay tới tổng đài viên.

2. Các bước tích hợp

StringeeX cho phép doanh nghiệp có thể tích hợp nút gọi điện vào website chỉ với hai bước sau: